Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Landelijk Klassiek
Laatst bijgewerkt op 6-12-2023

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Landelijk Klassiek (nu nog ingeschreven bij de KVK als ''Landelijk klassieke kasten'').

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Landelijk Klassiek zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is overhandigd of per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

3. Prijzen en Betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de producten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Indien betaling niet tijdig ontvangen is, behoudt Landelijk Klassiek zich het recht voor de bestelling te annuleren.

3.4 Onbedoelde dubbele overboekingen zullen z.s.m. en uiterlijk binnen 7 dagen worden teruggestort op rekening van de klant.

4. Levering

4.1 De levering van producten vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.

4.2 Landelijk Klassiek streeft ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten haar invloedssfeer liggen.

4.3 Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces en zijn voor rekening van de klant.

4.4 De plaatsing van zware of grote artikelen (denk daarbij aan kasten en tafels) valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. Landelijk Klassiek bezorgd tot over de drempel op de begane grond - tenzij in overleg anders overeengekomen. Als een groot meubel door een trappenhuis naar boven moet om op de begane grond van de desbetreffende woning te komen, dan dient de klant dit tijdig te melden. Mocht dit niet tijdig gemeld zijn of het artikel te groot zijn om te passen dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en wordt het product niet mee teruggenomen. Zie hiervoor ook 5.1.c.

5. Herroepingsrecht

5.1 De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen, zonder opgave van reden.*
5.1.b *Met uitzondering van gepersonaliseerde producten zoals op verzoek geschilderde, ingedeelde of op maat gemaakte kasten of tafels.

5.1.c *Met uitzondering van producten die niet naar boven getild kunnen worden, niet door een trapgat/trappenhuis passen etc. Het opmeten daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van de klant en tevens het vinden van een oplossing bij het verkeerd opmeten of het nalaten hiervan. Zie hiervoor ook 4.4.

5.2 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de klant Landelijk Klassiek hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website.

5.3 De kosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de klant.

6. Garantie en Klachten

6.1 Landelijk Klassiek staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Mocht er toch een gebrek zijn, dan dient de klant dit binnen redelijke termijn na ontdekking te melden. Dat kan via het contactformulier op de website, telefonisch of via een Whatsapp bericht.

6.2 Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, in behandeling genomen en beantwoord.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Landelijk Klassiek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de geleverde producten.

7.2 De aansprakelijkheid van Landelijk Klassiek is beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft Landelijk Klassiek het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Landelijk Klassiek is het Nederlands recht van toepassing.


Door het plaatsen van een bestelling bij Landelijk Klassiek verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.