Disclaimer

Disclaimer - Landelijk Klassiek
Laatst bijgewerkt op 6-12-2023

1. Algemeen

1.1 Landelijk Klassiek streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op haar website en andere communicatiekanalen. Desondanks kunnen er onvolkomenheden of onjuistheden voorkomen.

2. Gebruik van de Website

2.1 Het gebruik van de website van Landelijk Klassiek is op eigen risico. Landelijk Klassiek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website of de informatie die daarop wordt verstrekt.

2.2 Landelijk Klassiek behoudt zich het recht voor om de website op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Productinformatie

3.1 De productinformatie op de website van Landelijk Klassiek is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Landelijk Klassiek niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is.

3.2 Kleuren en afmetingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hoewel wij de product- maten en kleuren zo nauwkeurig mogelijk trachten weer te geven is Landelijk Klassiek niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.

4. Hyperlinks

4.1 De website van Landelijk Klassiek kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Landelijk Klassiek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze websites.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website behoren toe aan Landelijk Klassiek. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landelijk Klassiek informatie op de website te kopiëren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Landelijk Klassiek is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website, de aangeboden producten of de informatie daarop.

7. Wijzigingen in de Disclaimer

7.1 Landelijk Klassiek behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de disclaimer is te allen tijde beschikbaar op de website.

Door het gebruik van de website van Landelijk Klassiek verklaart de gebruiker akkoord te gaan met deze disclaimer.